?

Log in

 
 
08 September 2016 @ 11:00 am
Пособия по интернет-журналистике  
Обязательная литература
Захарченко А.П. Інтернет-медіа: інтерактивний навчальний посібник для курсу «Підтримка сайту» для студентів відділення «Видавнича справа та редагування». – Тернопіль, «Крок». – 2014. – 198 с. ISBN: 978-617-692-223-0 goo.gl/SFSDcG
Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика. - навч. посібник. - Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. ПАІС. Львів, 2010. - 246 с.
Рекомендованная литература
Крейґ Ричард. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ (Online Journalism: Reporting, Writing, and Editing for New Media). Перекл. з англ.: Іщенко Андрій. Київ, 2007. – 324 с.
Александр Амзин. Новостная интернет-журналистика. http://alex-alex.ru/nij/NIJ-2-20131006.pdf
Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 383 с. http://klex.ru/bxc